Úvod | Obchodní podmínky | Objednávka | Kontakt

Jihočeský klub Obce spisovatelů


 • JKOS (2)
 • nakladatelství Blanice (11)
 • nakladatelství Epika (3)
 • Syndikát jihočeských novinářů (1)
 • František Tylšar (5)
 • Jan Jiráček (1)

 • Úvod
 • Obchodní podmínky
 • Objednávka
 • Kontakt

 • Stará Portyč a Pražské předměstí

  Autor:

  Dle názvu je již zřejmé, že jde především o vyprávění o zaniklé písecké čtvrti Portyč, na kterou Písečané vzpomínají s láskou a nostalgií. Nízké domky se zahrádkami, které lemovaly levý břeh Otavy, měly své nezaměnitelné kouzlo. Navíc život zde plynul tak trochu jinak, než v centru města, podobal se spíše venkovskému stylu. Žili tu zemědělci, dělníci a živnostníci. Domky se podobaly těm vesnickým, projížděly tu povozy tažené kravami či koňmi, které přivážely skrovnou úrodu z malých kousků políček a luk. Před domy se večer sedávalo a debatovalo, někdy také zpívalo. Byly tu hostince, hokynářství, řeznictví, holičství a mnoho dalších služeb, takže nebylo třeba chodit do centra města. Publikace mimo jiné také popisuje, jak vypadalo nejstarší osídlení levého břehu Otavy a jak se postupně přetvářelo až do dnešních dnů. Připojené vypravování pamětníků pak dokresluje život a atmosféru v této části města. Pevná vazba, 164 stran, historické fotografie.

  Cena: 220 Kč
  Copyright © 2018 Jan Medek , www.EPIKA.cz